CONDIŢII DE REZERVARE:

– O dată plasată comanda în site, va fi preluată de un operator si procesată, veti primi pe email numărul comenzii dumneavoastră, confirmarea disponibilităţii si detaliile aferente acesteia, cât şi paşii următori pentru finalizarea rezervării. Răspunsul poate veni in cateva minute sau până la maxim 24 ore.

– În funcţie de gradul de ocupare, se pot solicita plăţi în avans pentru garantarea rezervărilor.

CONDITII DE PRELUARE:

– Suntem disponibili pentru preluare sau predare si în afara programului de lucru (L-V : 8:00- 18:00, S-D : INCHIS), dar pentru acest serviciu trebuie să plăteşti o taxă de livrare de 10 Euro.

– Autovehiculul se preia cu plinul făcut şi curat exterior-interior.

– În calculul preţului nu sunt incluse costurile carbu­ranţilor.

– Perioada minimă de închiriere este de 2 zile.

– În tariful de închiriere sunt inclusi kilometri nelimitati pe teritoriul Romaniei cu exceptia perioadelor mai mici de 4 zile.

-Clientul care închiriază mașina trebuie să aibă minim 21 de ani împliniți la data încheierii contractului  (se va prezenta CI/buletin sau pașaport) precum și permis de conducere cu vechime de cel puțin 1 an. Autoturismele oferite de noi nu pot fi închiriate de soferi începători. Pentru clasele premium varsta minima este de 23 ani si 2 ani experienta in categoria B.

– Ieșirea din țară cu autoturismele închiriate este strict interzisă.

CONDITII DE PLATA:

1. La preluarea masinii:
Cash (EURO, GBP, USD, RON)
Credit / Debit Card (VISA, MASTERCARD, MAESTRO)

2) Online – Card
Netopia Payments

3) Transfer Bancar
Prin transfer bancar, in avans, astfel incat sa fie permisa incasarea banilor inainte de preluarea autovehiculului de catre client.

Tarifele de închiriere sunt stabilite în Euro. Contravaloarea inchirierii se facturează în RON la cursul BCR din ziua facturării.

GARANTIE SI ASIGURARI:

La semnarea contractului de inchiriere auto, clientul are optiunea de inchiriere cu :

  • Asigurare Full Casco:
    Full CASCO a fost creat pentru a acoperi incidentele neplăcute şi pentru a fi asigurat în caz de accident. Această asigurare facultativă elimină garanția ( Garantia devine 0 €) si oferă beneficiul de a nu plăti nimic dacă masina va fi avariată din vina clientului sau cu autor necunoscut.
    Aceasta asigurare este disponibila pentru rezervarile de minim 4 zile.
    * Nu beneficiaza de produsul Full Casco (GARANTIE 0) clientii care au varsta sub 23 ani .

  • Garantie:
    Garantia variaza intre 300 si 1300 euro, in functie de clasa autoturismului si  va fi blocată (pre-autorizată) până în momentul returnării autoturismului pe cardul de credit/debit al clientului. Se emite un bon de către dispozitivul POS care atestă blocarea sumei pe card. La returnarea autoturismului, se emite un bon de anulare a sumei blocate ca și Garanție. Operațiunea de blocare (pre-autorizare) a sumei reprezentând garanția, nu implică nici un fel de cost pentru client. Garantia va fi utilizata pentru acoperirea daunelor, în cazuri de distrugeri constatate în interiorul sau exteriorul autoturismului, furt ale partilor autoturismului, pierderi ale documentelor sau ale cheilor autoturismului inchiriat. Aceasta suma va fi returnata la momentul returnarii autovehiculului in stare buna de functionare, cu toate documentele, accesoriile si echipamentele din dotare, care au fost receptionate de catre client la momentul preluarii autoturismului inchiriat.

Full Casco NU ACOPERĂ situaţiile în care CLIENTUL:
a) A condus sub influenţa alcooluludir,o gurilor sau oricăror alte substanţe interzise de lege;
b) Nu a oprit Autoturismul IMEDIAT după producerea unui accident/incident provocând daune/avarii suplimentare acestuia;
c) În caz de accident, nu a anunţat organele de Poliţie sau alte organe abilitate şi nu a obţinut procesul-verbal de constatare;
d) Nu a anunţat în maxim 12 ore RentKraft despre evenimentul rutier produs şi nu a completat la returnarea Autoturismului declaraţia pe proprie răspundere privind împrejurările producerii accidentului/incidentului;
e) A condus Autoturismul pe drumuri nemarcate pe Harta Oficială a României, neasfaltate sau accidentate (forestiere), pe drumuri închise circulatieipublice, în zone inundate sau la traversarea unor cursuri de apă, rezultând daune/avarii produse Autoturismului închiriat;
f) A utilizat neadecvat (contrar specificaţiilor producătorului) sau distructiv Autoturismul, fapt ce a avut drept consecinţă o daună a motorului, a cutiei de viteze, a ambreiajului, a roţilor, a cauciucurilor sau a spaţiului interior al Autoturismului;
g) A permis, cu sau fără voia sa, conducerea Autoturismului de o persoană neautorizată de RentKraft prin Contractul de Închiriere;
h) A alimentat Autoturismul cu alt carburant decât cel indicat de producător (notat în certificatul de înmatriculare) , fapt ce atrage după sine obligaţia CLIENTULUI de a suporta integral costul de tractare, reparaţie, realimentare corespunzătoare, perioada cât autoturismul este imobilizat în service.

Garanţia se încasează de către RentKraft în următoarele condiţii:

1. întreţinerea sau utilizarea inadecvată a autoturismului, fapt ce a dus la distrugeri sau defecte (lovituri, zgârieturi, pătarea tapiţeriei etc., griparea motorului şi orice alte defecţiuni tehnice constatate într-un service autorizat);

2. daune provocate de alte persoane neautorizate să conducă autoturismul şi care nu sunt menţionate în contract.

3. daune (accidente) cauzate autototurismului închiriat, constatate de către organele abilitate de Poliţie, ca fiind din vina Clientului sau cu autor necunoscut (include şi situaţia în care autovehicolul este găsit lovit în parcare).

4. pierderea certificatului de înmatriculare, a cheilor sau accesorilor mentionate in fisa de predare-primire.

CONDITII DE PREDARE:

– Predarea autoturismului se face la locul, data si ora indicate de client in formularul de rezervare si mentionata in Contractul de Inchiriere.

– În cazul întârzierii anunţate de până la o ora, nu se percep taxe suplimentare. Pentru întârzieri anunţate mai mari de 1 ora se percepe un tarif suplimentar egal cu contravaloare unei zile de închiriere la tariful de listă. Prin tariful de listă se întelege tariful pentru o singură zi de închiriere corespunzător autoturismului închiriat.

POLITICA DE ANULARE:

O rezervare plătită în avans se poate anula în următoarele condiții:

a) Dacă data și ora de ridicare a mașinii este mai mare de 48h față de data anulării, se va rambursa  în contul clientului întreaga sumă plătită în avans (in maxim 14 zile lucratoare), MINUS 50 de euro. Cei 50 de euro reprezintă comisioanele bancare + costurile logistice de închiriere.
b) Dacă data și ora de ridicare a mașinii este mai mică de 48h față de data anulării, suma plătită în avans NU se returnează.

Toate anulările rezervărilor plătite în avans se vor anunța în scris la adresa de e-mail rezervari@rentkraft.

OBLIGAŢIILE RENTKRAFT

– Să transmită Clientului dreptul de folosinţă asupra auto­turismului ce constituie obiectul contractului prin înmâna­rea cheilor şi a copiilor actelor maşinii, a certificatului de în­ma­triculare, a poliţei de asigurare(RCA) precum şi a rovinietei.

– Să predea autovehiculul Clientului, imediat după semnarea contractului şi efectuarea plăţii, în buna stare de funcţionare şi în accord cu normele tehnice ale fabricantului pe baza unei fişe de predare- primire.

– Să înlocuiască autoturismul cu un altul în cazul în care acesta a suferit avarii ce nu pot fi remediate pe loc, dacă avariile nu sunt din vina Clientului. Dacă RentKraft consideră că avariile sunt şi din vina Clientului, RentKraft nu mai este obligat să asigure un alt autoturism la schimb Clientului, contractul fiind încetat.

– Să garanteze Clientului folosinţa liniştită a auto­vehiculului, când acesta şi-a îndeplinit întocmai obligaţiile.

– Din momentul predării autovehiculului şi până la reintrarea în posesie a acestuia, RentKraft este exonerată de raspundere pentru daunele provocate terţilor de automobilul închiriat Clientului, precum şi de taxe sau amenzi rezultate din ocuparea abuzivă a locurilor de parcare, nerespectarea legislaţiei rutiere sau a legilor României.

OBLIGAŢIILE CLIENTULUI

– Să preia autovehiculul şi să îl restituie în aceleaşi condiţii, pe baza fişelor de predare-primire. Totodată va înapoia setul de chei primit în bună stare. În cazul pierderii sau deteriorării acestora este de acord a plăti suma de 200 €.

– Să nu folosească autoturismul în scop de taximetrie, şcoala de şoferi, distribuţie, sporturi auto, activităţi de pază şi protecţie, transportul substanţelor periculoase sau inflamabile, activităţi de împingere sau tractare.

– Să nu permită conducerea autovehiculului de către alte persoane în afara acelora menţionate în contractul de închiriere.

– Să nu vândă, închirieze sau dispună de autovehicul în orice alt mod decât cel agreat prin prezentul contract.

– Să suporte contravaloarea tuturor daunelor autoturismului, şi/sau terţilor produse din culpa sa în timpul săvârşirii oricăror infracţiuni incriminate de legislaţia în vigoare, inclusiv conducerea autoturismului sub influenţa băuturilor alcoolice, a produselor ori substanţelor stupefiante, psihotrope sau a medicamentelor cu efecte similare acestora. Dacă daunele produse au ca rezultat imposibilitatea folosirii maşinii pe durata reparaţiilor defecţiunilor atunci se va reţine garanţia depusă.

– Dacă Clientul este persoana juridică, este obligat să pună la dispoziţie autoturismul închiriat numai persoanelor care au împlinit 21 de ani, posedă carnet de conducere categoria B, de minim 1 an de zile.

– Să restituie RentKraft autovehiculul împrumutat la termenul şi în condiţiile prezentului contract şi să suporte toate cheltuielile de aducere a autovehiculului în cazul în care nu respectă locul returnării.

– În cazul furtului autoturismului, Clientul se obligă să declare evenimentul infracţional organelor de poliţie. Clientul are obligatia de a preda RentKraft cheia si documentele autoturismului declarat furat.

– Următoarele situaţii sunt asimilate furtului autotu­rismului săvârşit de către Client sau cu complicitatea Clientului:

1. depăşirea termenului de restituire a autoturismului cu peste 24 ore în lipsa unei înţelegeri între părţi privind prelungirea perioadei de închiriere;

2. lipsa sesizării organelor de poliţie în cazul dispariţiei auto­turismului şi lipsa confirmării plângerii din partea poliţie.

3. lipsa sesizării organelor de poliţie în cazul dispariţiei auto­turismului, lipsa confirmării plângerii din partea poliţie şi neprezentarea cheii originale / documentelor maşinii.

PRELUNGIREA ÎNCETAREA ŞI REZILIEREA CONTRACTULUI

– Contractul de închiriere poate fi prelungit prin acordul ambelor părţi prin încheierea unui act adiţional la contract.

– Intenţia Clientului de prelungire a contractului se comunică RentKraft cu minimum 24 ore înaintea expirării contractului.